ვახტანგ გორგასალი
ვახტანგ I გორგასალი — ქართლის მეფე Vს. II ნახევარში. „გორგასალი“ (სპარს. მგლისთავა) სპარსელებმა შეარქვეს. ვახტანგ გორგასალი გამეფდა 15 წლისა, იმეფა 45 წელი, აღესრულა 60 წლისა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ შერაცხულია წმინდანად. მისი მოხსენიების დღეა 13 დეკემბერი. 
ჩვენი სკოლის მისიაა მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების მიცემა დაწყებით და საბაზო საფეხურზე; ზნეობრივად, ინტელექტუალურად, ფიზიკურად ჯანსაღი და ეროვნული ღირებულებების მქონე თაობის აღზრდა მართმადიდებლური ღირებულებების შესაბამისად; მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ–ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, მოსწავლის მიერ ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოს და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლება–მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელშეწყობა; სკოლა უზრუნველყოფს: მოსწავლეთა მოტივირებას გონებრივი შესაძლებლობების მიხედვით და მისცემს მათ ღრმა, საფუძვლიან და მტკიცე ცოდნას; საგანმანათლებლო –სააღმზრდელო პროცესი წარიმართება საქართველოს სახელმწიფოს საგანმანათლებლო მიზნების და ამოცანების შესაბამისად;
ეს მნიშვნელოვანია!

გამოკითხვა

შეაფასეთ ჩვენი საიტი

სხვა გამოკითხვები...